Navigace:

Aktuality

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 13. 1. 2021 byl zrušen. Jakmile to epidemiologická situace dovolí, proběhne v náhradním termínu. Zájemce, kteří nás oslovili s přáním prohlédnout si školu, budeme samozřejmě informovat.
Uchazeči o studium nás mohou kdykoliv kontaktovat e-mailem nebo telefonicky.

Soutěž Arduino

Naše škola vyhlašuje robotickou soutěž Arduino o hodnotné ceny určenou žákům druhého stupně ZŠ.

Maturitní zkoušky - jarní termín 2021

Aktualizovali jsme podklady pro maturitní zkoušky platné od jarního termínu 2021. Najdete je v příslušných sekcích této stránky.

Školní řád

Aktualizovali jsme školní řád, který po schválení školskou radou vešel v platnost 8. října 2020.

Projekt Šablony

Naše škola realizuje projekt "Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ průmyslové a SOU strojírenského Prostějov".
Výzva poskytne dočasnou personální podporu kariérového poradce a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele středním školám. Dále umožní podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí formou doučování.
Výzva rovněž podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků.

Reprezentační ples školy

Letošní ples proběhl v pátek 28. února 2020 v prostějovském Společenském domě. Výběr fotek najdete tady.

Lyžařský kurz

Lyžařský kurz na Dolní Moravě pro žáky prvních ročníků proběhl v týdnu 2. až 7. února 2020.

Projekt IKAP

Naše škola realizuje projekt IKAP s názvem „Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce“

Ocenění Hospodářské komory ČR

Naše škola získala díky svým absolventům učebních oborů ocenění Hospodářské komory ČR za vysokou úroveň praktické přípravy. S hrdostí podotýkáme, že zisk tohoto ocenění je u nás každoroční tradicí.

Finanční dar Gene Haas Foundation

Naše škola byla vybrána, jako jedna z šesti odborných škol v České republice, firmou Gene Haas Foundation ve spolupráci s National Institute for Metalworking Skills a získala z grantového fondu na podporu odborného vzdělávání (obnova obráběcích strojů a nástrojů v oblasti kovoobrábění) finanční částku ve výši 10 000USD. Slavnostní předání šeku se uskutečnilo 16. května v Praze, v prostorách firmy Texim spol. s.r.o.
Peněžitý dar ve výši cca 211 130 Kč bude využit ve prospěch odborného výcviku našich učňovských dílen, a to pro obnovu obráběcích strojů a nástrojů.


za tuto stránku zodpovídá Mgr. Iva Žitná