Studijní materiály a maturitní okruhy

(ke stažení; rozdělené podle oborů)
 

všechny obory

Seznam četby k MZ z CJL
Tabulka CJL
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce z CJL
 
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obory: Strojírenství, Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor: Stavebnictví
Opakovací maturitní okruhy z anglického jazyka
pro obor: Elektrotechnika
 
Opakovací maturitní okruhy z německého jazyka
 
http://www.novamaturita.cz
http://anglictina.fixart.cz
http://www.freundschaft.cz
http://www.spitze.sk
 

úřední dokumenty

Přihláška ke stravování
Přihláška ke stravování - vysvětlivky
Potvrzení o studiu
Souhlas s poskytnutím osobních údajů
Převzetí odpovědnosti o volných hodinách
Uvolnění z TEV - úplné
Uvolnění z TEV - částečné
Žádost o vystavení stejnopisu vysvědčení
 

Strojírenství

Opakovací maturitní okruhy CAD-CAM - praktická část
Opakovací maturitní okruhy Strojírenská technologie - ústní část
Opakovací maturitní okruhy Stavba a provoz strojů - ústní část
 
Strojnické tabulky ON-LINE
Měření
Soubor nápovědy ke strojírenským oborům (dokument .chm, 1MB)
Marketingový plán - ekonomika (spustitelný soubor, 500kB)
Studentská licence produktů Autodesk zdarma
ProgeCAD ZDARMA pro studenty i učitele
 

Stavebnictví

Opakovací okruhy k maturitní zkoušce z pozemního stavitelství
Opakovací okruhy k maturitní zkoušce ze stavebních konstrukcí
 
Studentské verze ARCHICAD
Průvodce betonářskou normou (dokument .pdf, 300kB)
Vybrané kapitoly ze stavební geodezie (dokument .pdf, 7MB)
Úprava textové části dokumentace (dokument .pdf, 200kB)
 
Poznámka: Tabulky STK, SME dostanete na požádání u vyučujícího.
 

Elektrotechnika

Opakovací maturitní okruhy Číslicová technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronické počítače
Opakovací maturitní okruhy Mechatronika
Opakovací maturitní okruhy Programování řídících systémů (PLC)
Opakovací maturitní okruhy Automatizační technika
Opakovací maturitní okruhy Elektronika
 
Vyhláška č. 50 a grafy (dokument .doc, 10MB)
Konstrukce elektromotorů (www odkaz)
 

Provozní technika

Strojnické tabulky ON-LINE
Měření
Studentská licence produktů Autodesk zdarma
 

Mechanik seřizovač a Mechanik strojů a zařízení

Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MS)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MS)
Opakovací maturitní okruhy ze Strojnictví (MSZ)
Opakovací maturitní okruhy z Technologie (MSZ)
 
Strojnické tabulky ON-LINE
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)
Studentská licence produktů Autodesk zdarma
 

tříleté obory

Strojnické tabulky ON-LINE
Měření
Řídící systémy pro obrábění na CNC strojích (Demoverze ZDARMA)
Studentská licence produktů Autodesk zdarma